Безплатна доставка над 39 лв.
Допълнителни 5% за плащане с карта.
Подарък за поръчки над 100 лв.
Безплатна доставка над 39 лв.
Допълнителни 5% за плащане с карта.
Подарък за поръчки над 100 лв.

Информация за обработване на лични данни

 1. Идентификация на Администратор на лични данни: ФИТСПО ООД, Адрес: бул. Васил Априлов 176, гр. Пловдив, п.к. 4000 България, Тел: + 359882523644, web: https://www.fitspo.zone , ел. поща: info@fitspo.zone
 2. Цел и правно основание за обработката на личните данни:
 • С цел регистрация в електронния магазин https://www.fitspo.zone, предоставяне на търговска, маркетингова, техническа информация или помощ.
 • Обработваме следните Ваши лични данни: ел. поща и информация за вход в https://www.fitspo.zone , информация за профила: име, фамилия и видимо име и любими продукти;
 • Вашите лични данни се обработват въз основа на Вашето съгласие за обработка на лични данни, предоставено ни в процеса на Вашата регистрация направено на https://fitspo.zone/my-account?action=register на нашия ел. Магазин (съгласно член 6, параграф 1, буква а) на Регламент (ЕС) № 2016/679.
 • С цел обработка на Вашите поръчки, продажба и доставка на продукти на ФИТСПО ООД.
 • Обработваме информация за направените от Вас поръчки: адрес за доставка, Град, Област, Пощенски код, име и фамилия на получателя, име на фирма, ЕГН, ел. поща, адрес за доставка, история на поръчките; тел, име и фамилия на получател; метод за разплащане.
 • Правно основание: Съгласно Закон за Счетоводството (ЗСч) и Закон за Данък Върху Добавената Стойност (ЗДДС) ФИТСПО ООД има законово задължение (съгласно член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г.) за обработка на следните лични данни на свои клиентите: три имена, ЕГН, адрес на доставка, история на поръчките, тел и/или имена на получатели на стока;

 

 1. Вашите лични данни могат да бъдат предоставяни на други получатели (съгласно член 13, параграф 1, буква д).
 • Във връзка с изпълнението на законово задължение могат да бъдат предоставени на законово определените Държавни административни структури и органи на изпълнителната власт, контакт: http://iisda.government.bg/ras/adm_structures
 • Във връзка с доставките на стоки и/или услуги вашите данни могат да бъдат предоставени на лицензирани съгласно Закона за пощенските и куриерските услуги -куриерски фирми. Подробен списък можете да намерите на https://crc.bg/.
 • „СПИДИ“ АД, ЕИК 131371780, София 1138, район Младост, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, Търговски център Боила, email: gdpr@speedy.bg, тел.: 028173999, България;
 • БИГ АРЕНА ЕООД, ЕИК BG204072747, с. Царацово 4027, Голямоконарско шосе 29
 • Stripe Payments Europe, Limited The One Building 1 Grand Canal Street Lower Dublin 2 Dublin Ireland
 1. Предаване на лични данни на трета страна или международна организация извън ЕС не се извършва съгласно член 13, параграф 1, буква е)
 2. Срока за съхранение до 15 години или до оттегляне на Вашето съгласието(Съгласно чл. 13, параграф 2, буква а)
 • Срока за съхранение на данните свързани с поръчки, продажба и доставка на продукти на ФИТСПО ООД е до 10 години.
 • Срока за съхранение на данните необходими за регистрация в електронния магазин https://www.fitspo.zone, предоставяне на търговска, маркетингова, техническа информация или помощ се съхраняват за срок от 15 години или до момента на оттегляне на Вашето съгласие и/или закриване на Вашата регистрация.
 1. Информация за правата Ви свързани с обработката на лични данни (Съгласно член 13, параграф 2, буква б):
 • Право на достъп (съгласно чл. 15):Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
 • Право на коригиране (съгласно чл. 16) : Да коригирате неточни или непълни лични данни.
 • Право на изтриване(съгласно чл. 17: Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
 • Право на ограничаване на обработването (съгласно чл. 18): Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
 • Задължение за уведомяване (съгласно чл. 19): Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие свързани с коригиране, изтриване или ограничаване на обработването.
 • Право на възражение (съгласно чл. 21): Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни: за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални правомощия, за целите на легитимните интереси на администратора включително профилиране, за целите на директния маркетинг, за научни или исторически изследвания или за статистически цели.
 • Право на отказ от автоматизирана обработка (съгласно чл. 22): Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само на автоматизирано обработване включително профилиране, което поражда правни последствия за вас или ви касае значително.
 • Право на преносимост (съгласно чл. 20): Имате право да получите личните данни.
 • Право на жалба и ефективна съдебна защита (съгласно чл. 77, 78 и 79) Имате право да подадете жалба до Комисията по Защита на личните Данни при нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
 • Право на обезщетение (съгласно чл. 82): Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди претърпени в следствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.

 

 1. Можете да упражните правата си като се обърнете към нас по ел. поща или на място: Адрес: бул. Васил Априлов 176, гр. Пловдив, п.к. 4000 България, Тел: + 359882523644, web: https://www.fitspo.zone, ел. поща: info@fitspo.zone

 

Можете да упражните правата си във всеки един от офисите на  ФИТСПО ООД. Пълен списък можете да намерите на https://fitspo.zone/kontakti.

 

 1. Право на жалба до надзорен орган:(съгласно член 13, параграф 2, буква г))

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни извършвана от нас или относно начина, по който сме разгледали ваша жалба, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или по начините описани на сайта на комисията https://www.cpdp.bg/index.php?p=pages&aid=56.

 

 1. Информация относно предоставянето на личните данни (Съгласно член 13, параграф 2, буква д))

Предоставянето на следните лични данни:

 

ел. поща и информация за вход е задължително за регистрацията в е. магазин на https://www.fitspo.zone.

 

Предоставянето на информация за профила: име, фамилия и видимо име и любими продукти не е задължително, но Ви молим, обаче да обърнете внимание, че предоставянето на незадължителните лични данни е възможно да спомогне или подобри предоставяне на търговска, маркетингова, техническа информация или помощ.

 

информация за направените от Вас поръчки: Име и фамилия, ЕГН, ел. поща, история на поръчките и метод за разплащане е задължително за счетоводното обслужване на продажбата на продукти на “ФитСпо” ООД.

 

Информацията за доставка, град, област, пощенски код, име и фамилия на получателя; име на фирма; тел, име и фамилия на получател; не са задължителни но в случай, че решите да не ги предоставите, няма да имаме възможност да Ви доставим поръчаните от Вас продукти. Можете да ги закупите на място в офисите на “ФитСпо” ООД

 

 

 

Количка
Започнете да пишете, за да видите продуктите, които търсите.